Hiện có 20 cán bộ, giáo viên thuộc 4 bộ phận

Tìm kiếm cán bộ, giáo viên

Nhập họ tên cán bộ, giáo viên cần tìm!
Họ tên Đơn vị Chức vụ chính Email
Lê Văn Út
Họ tên Lê Văn Út
Ngày sinh 12/12/1969
Giới tính Nam
Địa chỉ Ấp Kim qui B- Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Hiệu trưởng utlv512@anminh.edu.vn
Nguyễn Công Trường
Họ tên Nguyễn Công Trường
Ngày sinh 10/11/1979
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Ban giám hiệu
Ban giám hiệu Phó Hiệu trưởng truongnc512@anminh.edu.vn
Nguyễn Chí Hiếu
Họ tên Nguyễn Chí Hiếu
Ngày sinh 15/08/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Kế toán hieunc512@anminh.edu.vn
Danh Thị Ngọc Diệp
Họ tên Danh Thị Ngọc Diệp
Ngày sinh 15/03/1985
Giới tính Nữ
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Tổ trưởng diepdtn512@anminh.edu.vn
Quách Tuấn Long
Họ tên Quách Tuấn Long
Ngày sinh 14/11/1984
Giới tính Nam
Địa chỉ Minh Hòa - Châu Thành - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Giáo viên longqt512@anminh.edu.vn
Danh Thanh
Họ tên Danh Thanh
Ngày sinh 01/01/1981
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên Giáo viên thanhd512@anminh.edu.vn
Nguyễn Thanh Vũ
Họ tên Nguyễn Thanh Vũ
Ngày sinh 10/04/1973
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Thư viện - Thiết bị vunt512@anminh.edu.vn
Trần Thành Thái
Họ tên Trần Thành Thái
Ngày sinh 09/11/1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên Chủ tịch Công đoàn thaitt512@anminh.edu.vn
Nguyễn Hà Giang
Họ tên Nguyễn Hà Giang
Ngày sinh 10/08/1984
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu vực 1 - Thị trấn thứ 11 - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên Tổ trưởng giangnh512@anminh.edu.vn
Hồ Vũ Khanh
Họ tên Hồ Vũ Khanh
Ngày sinh 01/01/1986
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Thủ quỹ khanhhv512@anminh.edu.vn
La Duyệt Danh
Họ tên La Duyệt Danh
Ngày sinh 22/02/1983
Giới tính Nam
Địa chỉ Mương Đào - Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Văn phòng
Tổ Văn phòng Văn thư danhld512@anminh.edu.vn
Trương Hoàng Nhiên
Họ tên Trương Hoàng Nhiên
Ngày sinh 12/04/1982
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên Giáo viên nhienth512@anminh.edu.vn
Huỳnh Thị Hiền
Họ tên Huỳnh Thị Hiền
Ngày sinh 01/01/1989
Giới tính Nữ
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên Giáo viên hienht512@anminh.edu.vn
Trần Văn Nhịn
Họ tên Trần Văn Nhịn
Ngày sinh 15/06/1978
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu vực 1 - Thị trấn thứ 11 - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Giáo viên nhintv512@anminh.edu.vn
Nguyễn Văn Giáp
Họ tên Nguyễn Văn Giáp
Ngày sinh 26/05/1985
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Giáo viên giapnv512@anminh.edu.vn
Võ Thị Ngọc Sương
Họ tên Võ Thị Ngọc Sương
Ngày sinh 01/01/1984
Giới tính Nữ
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Giáo viên suongvtn512@anminh.edu.vn
Võ Thị Hồng Diễm
Họ tên Võ Thị Hồng Diễm
Ngày sinh 16/09/1984
Giới tính Nữ
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Giáo viên diemvth512@anminh.edu.vn
Võ Thị Ngọc Loan
Họ tên Võ Thị Ngọc Loan
Ngày sinh 08/03/1981
Giới tính Nữ
Địa chỉ Kim Qui A1 - Vân Khánh Tây - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Xã hội
Tổ Xã hội Giáo viên loanvtn512@anminh.edu.vn
Tăng Văn Võ
Họ tên Tăng Văn Võ
Ngày sinh 15/09/1989
Giới tính Nam
Địa chỉ Kim Qui B - Vân Khánh - An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên CNTT votv512@anminh.edu.vn
Nguyễn Đức Lợi
Họ tên Nguyễn Đức Lợi
Ngày sinh 01/01/1989
Giới tính Nam
Địa chỉ Khu vực 3 - Thị Trấn thứ 11- An Minh - Kiên Giang
Đơn vị Tổ Tự nhiên
Tổ Tự nhiên Giáo viên loind512@anminh.edu.vn
 

Liên kết Website

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:

+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 199
  • Tháng hiện tại: 3251
  • Tổng lượt truy cập: 302581

Liên kết